روابط عمومی مربیان

برگزاری دوره دانش افزائی فوتبال پایه با موضوع “گروس روتز” و “استعداد یابی”

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، هیات فوتبال استان در نظر دارد یک دوره دانش افزائی فوتبال پایه با موضوع “گروس روتز” و “استعداد یابی” به مدرسی اساتید محترم محمدرضا خطیب و صادق پورحسین در روز یکشنبه مورخه ۶/۱۲/۹۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در سالن کنفرانس دانشگاه علمی کاربردی ماشین سازی واقع در قراملک برگزار کند. ضمنا در آخر این دوره دانش افزائی به شرکت کنندگان گواهی شرکت صادر خواهد شد. لازم به ذکر است دوره مذکور بصورت رایگان برای شرکت کنندگان خواهد بود.

مدیران و مربیان محترم مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی می توانند با حضور در هیات فوتبال استان نسبت به حضور و ثبت نام در این دوره دانش افزائی اقدام کنند.