بانوان

نمایندگان استان در دوره باز آموزی مربیگری فوتبال پایه بانوان زیر نظر مدرسین نروژی یوفا شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، دوره باز آموزی مربیگری فوتبال پایه بانوان زیر نظر مدرسین نروژی یوفا برای بانوان شرکت کننده در دوره های قبلی این مدرسین، از تاریخ دوم آذر ماه تا سوم آذر ماه در محل هتل پیروزی اصفهان واقع در چهارباغ پایین – دروازه دولت برگزار شد.

سارا محمدنژاد و الناز دواتگر از استان آذربایجان شرقی نیز در این دوره حضور داشتند.