بانوان روابط عمومی

حضور نماینده استان در کلاس نمایندگی بانوان در فوتبال و فوتسال

به گزارش روابط عمومی هیپأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس نمایندگی بانوان در فوتبال و فوتسال روز سه شنبه ، بیست و پنجم مهر ماه راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل هتل آکادمی واقع در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی ، برگزار گردید که یک نماینده هم از استان آذربایجان شرقی در این دوره حضور داشت.

پریسا قاسمی از استان آذربایجان شرقی به همراه سایر شرکت کنندگان در این کلاس روز شنبه در هتل آکادمی تهران واقع در کمپ تیم های ملی حضور داشته یافته و از ساعت ۸:۳۰اغایت ۱۶ این روز دوره مورد نظر را گذراند.

برچسب ها