اجرائی کشوری

2000 بازيكن در رده جوانان شناسايي شده اند

كبرمحمدي: استعداديابي كميته جوانان در همه رده ها در حال انجام است… مدير استعداديابي كميته جوانان از ادامه استعداديابي رده جوانان در مناطق كشور خبر داد.اكبر محمدي نايب رئيس و مدير استعداديابي كميته جوانان در اين باره به سايت رسمي فدراسيون فوتبال گفت:«استعداديابي در مناطق مختلف كشور در حال انجام است و تا كنون 2000 بازيكن در رده جوانان استعداديابي شده است. در ادامه استعداديابي رده جوانان از تاريخ دوم تات چهارم ارديبهشت امسال استعداديابي در چهار استان كردستان ،كرمانشاه ، قزوين و همدان انجام خواهد شد.طي روزهاي هشتم تا دهم ارديبهشت ماه در چهار استان آذربايجان غربي و شرقي ،اردبيل و زنجان استعداديابي خواهيم داشت.11 تا 13 ارديبهشت ماه در سه استان خراسان رضوي ،شمالي و جنوبي استعداديابي جوانان انجام خواهد شد سپس از 23 تا 25 ارديبهشت ماه در كرمان ،سيستان و بلوچستان و كيش ،كميته جوانان استعداديابي انجام خواهد داد.»
وي با اشاره به اينكه مرحله نهايي استعداديابي رده جوانان طي روزهاي پاياني ارديبهشت ماه انجام مي شود گفت:«مراحل نهايي استعداديابي طي روزهاي 27 تا 31 اردبهشت در دو منطقه شمالي و جنوبي كشور كه از طريق سايت رسمي فدراسيون به اطلاع همگان خواهد رسيد ، انجام خواهد شد.»
اكبر محمدي در پايان گفت:« استعداديابي در همه رده هاي سني در كشور توسط كميته جوانان در حال انجام است و شناسايي بازيكنان مستعد در رده هاي مختلف ادامه دارد.ضمن اينكه براي 2000 هزار بازيكن شناسايي شده در رده جوانان ،‌شناسنامه ساخته شده و عملكرد آنها زير نظر است.»