امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مرند

دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور بررسی مشکلات فوتبال مرند و مرتفع سازی ، ریاست محترم هیأت فوتبال استان به همراه کمیته های داوران ، مربیان ، اجرائی استانی، روابط عمومی ، مالی، کارپردازی و پشتیبانی جلسه ای در محل کنفرانس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند با حضور رئیس و مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال شهرستان مرند برگزار گردید.

دری اضافه کرد؛ با توجه به پتانسیل بالای شهرستان مرند رئیس هیأت فوتبال استان از وضعیت فعلی فوتبال این شهرستان رضایت نداشتند .

دری در پایان افزود: امیدواریم شهرستان مرند با بهبود وضعیت فعلی بتواند خود رابه  سطح اول فوتبال استان برساند.