هیئت فوتبال تبریز
آيين نامه مدارس فوتبال

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی زیر ۱۳ سال

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی زیر ۱۳ سال

دیف

روز

تاریخ

بازی

ساعت

ورزشگاه

شهرستان

۱

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

ستارخان – شهرداری

۹

 

 

۲

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

آوای نشاط- دین محمدی

۹:۵۰

 

 

۳

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

کاوه – شاهد

۱۰:۴۰

 

 

۴

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

المپیک شبستر – دبیری تبریز

۱۱:۳۰

 

 

۵

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

هریس – سهند تبریز

۱۲:۲۰

 

 

۶

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

شفق – نام آوران

۱:۱۰

 

 

۷

سه شنبه

۹۱/۱۱/۱۷

رشاد- ملی پوشان تبریز

۲

 

 

۸

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۱۸

قهرمانان – کمال

۹

 

 

۹

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۱۸

مهدیه – بنیاد

۹:۵۰

 

 

۱۰

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۱۸

تختی – ائلیاد حسن دخت

۱۰:۴۰

 

 

۱۱

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۱۸

عرفان نیک آذر – دنیز هشترود

۱۱:۳۰

 

 

۱۲

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۱۸

شهرداری اسکو – وحدت دانش آموز

۱۲:۲۰

 

 

۱۳

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۱۸

ستارخان – ملی پوشان تبریز

۱:۱۰

 

 

۱

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

آوای نشاط – کمال

۹

چشم انداز

تبریز

۲

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

کاوه – بنیاد

۹:۵۰

چشم انداز

تبریز

۳

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

المپیک شبستر- ائلیاد حسن دخت

۱۰:۴۰

چشم انداز

تبریز

۴

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

هریس – دنیز هشترود

۱۱:۳۰

چشم انداز

تبریز

۵

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

شفق – وحدت دانش آموز

۱۲:۲۰

چشم انداز

تبریز

۶

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

شهرداری – رشاد

۱:۱۰

چشم انداز

تبریز

۷

پنج شنبه

۹۱/۱۱/۱۹

دین محمدی – قهرمانان

۲

چشم انداز

تبریز

۸

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

شاهد – مهدیه

۹

چشم انداز

تبریز

۹

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

دبیری تبریز- تختی

۹:۵۰

چشم انداز

تبریز

۱۰

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

سهند تبریز- عرفان تک آذر

۱۰:۴۰

چشم انداز

تبریز

۱۱

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

نام آوران – هیءت فوتبال اسکو

۱۱:۳۰

چشم انداز

تبریز

۱۲

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

ستارخان – رشاد

۱۲:۲۰

چشم انداز

تبریز

۱۳

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

آوای نشاط – قهرمانان

۱:۱۰

چشم انداز

تبریز

۱۴

شنبه

۹۱/۱۱/۲۱

کاوه – مهدیه

۲

چشم انداز

تبریز

۱۵

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

ائلیاد حسن دخت – دبیری تبریز

۹

چشم انداز

تبریز

۱۶

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

بنیاد- شاهد

۹:۵۰

چشم انداز

تبریز

۱۷

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

کمال – دین محمدی

۱۰:۴۰

چشم انداز

تبریز

۱۸

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

ملی پوشان تبریز- شهرداری

۱۱:۳۰

 

 

۱۹

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

شفق- هیأت فوتبال اسکو

۱۲:۲۰

 

 

۲۰

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

هریس – عرفان تک آذر

۱:۱۰

 

 

۲۱

یکشنبه

۹۱/۱۱/۲۲

المپیک شبستر – تختی

۲

 

 

۲۲

دوشنبه

۹۱/۱۱/۲۳

وحدت دانش آموز – نام آوران

۹

 

 

۲۳

دوشنبه

۹۱/۱۱/۲۳

دنیز هشترود – سهند تبریز

۹:۵۰

 

 

۲۴

دوشنبه

۹۱/۱۱/۲۳

حذفی

۱۱

 

 

۲۵

دوشنبه

۹۱/۱۱/۲۳

حذفی

۱۲

 

 

۲۶

چهارشنبه

۹۱/۱۱/۲۵

شاهد- قهرمانان

۹:۳۰

 

 

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید