اجرائی کشوری

10 بازیکن تیم تراکتورسازی ثبت قرارداد نمودند

اولین گروه از بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساندند.

آقایان :

مهرداد بایرامی بازیکن فصل قبل تراکتوربمدت یک فصل

محمد ایران پوریان بازیکن فصل قبل تراکتور بمدت یک فصل

سروش رفیعی بازیکن فصل قبل فولاد خوزستان جهت گذراندن خدمت سربازی

علی حمودی بازیکن فصل قبل سپاهان اصفهان جهت گذراندن خدمت سربازی

خالد شفیعی بازیکن فصل قبل تراکتور بمدت یک فصل

میرهانی هاشمی ملک آبادی بازیکن فصل قبل تراکتور بمدت یک فصل

شجاع خلیل زاده بازیکن فصل قبل سپاهان اصفهان جهت گذراندن خدمت سربازی

سینا عشوری مهرنجانی بازیکن فصل قبل ذوب آهن اصفهان جهت گذراندن خدمت سربازی

محمدرضا اخباری بازیکن فصل قبل سایپای البرز جهت گذراندن خدمت سربازی

احمد عبدالله زاده بازیکن فصل قبل فولاد خوزستان جهت گذراندن خدمت سربازی

قرارداد خود را در هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به ثبت رساندند و رسما به عضویت تیم فوتبال تراکتورسازی در آمدند.