هیئت فوتبال تبریز
مدارس فوتبال

شرایط شرکت در فستیوال مدارس فوتبال در رده سنی ۱۰، ۱۱ و ۱۲


شرایط شرکت در فستیوال مدارس فوتبال در رده سنی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ 


*عکس ۴×۳ دو قطعه

* گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار با تائید آموزش و پرورش

* اصل شناسنامه بازیکن و والدین

* بیمه ورزشی

* حق شرکت (مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال واریزی فیش به حساب جام ۱۱۹۰۷۲۹/۰۱ )

* رده سنی ۱۰ سال متولد ۸۱/۱۰/۱۱ به بالا تعداد بازیکن ۱۰ نفر

* رده سنی ۱۱ سال متولد ۸۰/۱۰/۱۱ به بالا تعداد بازیکن ۱۴ نفر

* رده سنی ۱۲ سال متولد ۷۹/۱۰/۱۱ به بالا تعداد بازیکن ۱۸ نفر

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید