امور شهرستان ها

جلسه مشترک هیأت فوتبال و منطقه آزاد ارس

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به همراه تنی چند از مسؤولین کمیته های این هیأت با حضور در سازمان منطقه آزاد ارس در شهرستان جلفا با مدیر محترم امور اجتماعی و ورزشی سازمان آقای مهندس محمد صادق نافذی در خصوص چگونگی فعالیت هیأت فوتبال در منطقه آزاد ارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مدیر محترم امور اجتماعی منطقه آزاد اعلام آمادگی نمودند تا در پیشرفت و توسعه ورزش و خصوصا فوتبال تمام تلاش خود را به کار گیرند .

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی در خصوص تقویت ورزش خصوصاً فوتبال اظهار داشت: امیدواریم سازمان منطقه آزاد ارس در آماده کردن زیر ساخت ها و بازسازی اماکن ورزشی در راستای بهینه کردن امکانات ورزشی در جهت پرکردن اوقات فراغت و تفریحات سالم به هیأت فوتبال کمک کند و این هیأت نیز بتواند در منطقه آزاد ارس با برگزاری برنامه های ورزشی کمک شایانی به ورزش منطقه نماید.

مقرر گردید ادامه این جلسه با حضور مسؤولین منطقه آزاد ارس در تبریز به شادابی و ایجاد نشاط در جامعه جوان کمک نمایند.