هیئت فوتبال تبریز
اخبار ردیفی صفحه اصلی

آئین نامه اجرایی مسابقات فوتبال جوانان در سال95

 

مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل”

بخشنامه کمیته محلات به تمامی ورزشگاه های تحت تابعه خود در سال 95

 

1- این بخشنامه از تاریخ 01/05/95 تا نامه و اصلاحیه کتبی بعدی قابل اجرا است و به قوت خود باقی است.

2- مسئولین ورزشگاه اعضای انجمن خود را کتباً معرفی تا توسط رئیس کمیته محلات حکم آنها ابلاغ گردد.

3- مسئول و اعضای انجمن به عنوان اصلی ترین بازوی اجرایی کمیته فوتبال محلات به حساب می آیند و عمده وظایف مهم آنها بشرح زیر اعلام می شود.

الف- مسئول ورزشگاه و اعضای انجمن باید حضور فیزیکی مناسب جهت انجام وظایف خود داشته باشند.

ب- مسئول ورزشگاه بر اساس بخشنامه و آیین نامه های مسابقات تذکرات و راهنمایی های به موقع به همکاران خود ارائه نماید.

ج- حضور در جلسات اعلام شده توسط کمیته فوتبال محلات و هماهنگی با مسئولین کمیته های فوتبال در طول سال

د- تلاش در جهت رشد و ارتقاء آموزشی مربیگری، داوری، سرپرستیکیفیت مسابقات-مسایل فرهنگی-توسعه فوتبال پایه-ایمن سازی و رفع نواقصات ورزشگاه ها-ثبت قرارداد ها-برگزاری مدارس فوتبال-استاندارد سازی تمامی زمینه ها در فوتبال

ه- همکاری و هماهنگی در تمامی مسائل با مسئول و اعضای کمیته فوتبال محلات

و- نگهداری از زمین ورزشی- اموال منقول و غیر منقول- اسناد تیم ها

ز- گزارش کتبی تمامی اتفاقات روی داده

ح- ارائه پیشنهادات کتبی خود در تمامی زمینه های ساختاری عمرانی- اجرایی

ط- آبپاشی و شانه زنی چمن مصنوعی در وقت مقرر

ی- همکاری و هماهنگی در واگذاری تایم های تمرین و مسابقه با سرپرستان تیم ها

ک- همکاری در جهت صدور پروانه تیم ها و نظارت بر تیم های تحت عضو ورزشگاه خود و گزارش به موقع مسائل رویداده

ل- عدم عضویت در تیم های محلات و بازی در آنها تحت هر عنوان سرپرست، بازیکن و یا مربی و در صورت مشاهده باید تغییر یابد.

4- مسئول و اعضای محترم انجمن های ورزشی بعنوان نیروهای مردمی که به صورت افتخاری و داوطلبانه در جهت خدمت به فوتبال فعالیت می کنند و دارای حقوق و پاداش نیستند و صرفاً بصورت نیروهای NGO   فعالیت می نمایند.

5- مسئول و اعضای محترم انجمن ورزشی نباید دارای سوء سابقه کیفری و صرفاً باید از چهره های متخصص، مستعد و خوشنام منطقه خود باشند.

6- مسئول بوفه در قبال در آمد از کانتینر یا محل فعالیت خود در ورزشگاه که همه ساله بصورت اجاره خواهد بود باید عمده وظایف بشرح زیر را انجام دهد.

الف- باز کردن و بستن درب ورزشگاه رختکن ها دفاتر

ب- نداشتن سوء سابقه و هرگونه سابقه کیفری- اخلاقی

ج- داشتن کارت بهداشت

د- متاهل باشد

ه- نظافت تمامی محل های ورزشگاه در صورت لزوم

و- آبیاری فضای سبز موجود در ورزشگاه خود

ز- رفتار مناسب با سرپرستان، ورزشکاران و مراجعه کنندگان

ح- همکاری در برگزاری کلاس های مدرسه فوتبال میدان خود

ط- تعطیل بودن بوفه در ماه مبارک رمضان

ی- همکاری در واگذاری تایم ها به مسابقات باشگاهی

ک- در تمامی  فعالیت ورزشگاه تحت نظر شرایط کمیته محلات و با تبعیت از مسئول و اعضای انجمن ورزشگاه فعالیت نمایند.

ل- در صورت عدم تمدید اجاره نامه بدون قید وشرط، محل اجاره را ترک نماید و تحویل دهد.

6- مسئول و اعضای انجمن حق گرفتن هیچ مبلغی را تحت هر عنوان از اسپانسر ها و سرپرستان یا ورزشکاران ندارند و در صورت مشاهده برخورد شده و مبلغ باید عودت داده شود.

7-مبالغ دریافتی مسابقات محلات و یا دوره ای آزاد باید به حساب کمیته فوتبال محلات واریز شود.

8- از تاریخ 01/05/95 گرفتن هرگونه شهریه از تیم های بزرگسالان و جوانان ممنوع اعلام می شود.

9- تمامی ورزشگاه ها سالی یکبار مسابقات دوره ای آزاد بزرگسالان و یکبار مسابقات دوره ای آزاد جوانان برای تیم های پروانه دار می توانند برگزار نمایند.

10- قبل از هرگونه ساخت و ساز و هزینه، کتباً از کمیته محلات مجوز آن صادر و ارایه فاکتور مبلغ آن پرداخت شود.

11- کمیته فوتبال محلات تمامی تلاش خود را جهت کمک به تیم های محلات و نواقصات ورزشگاه از طریق مراجع قانونی و با همکاری و هماهنگی مسئول و اعضای انجمن ورزشگاه انجام خواهد داد.

12- هر ورزشگاه یک تیم پیشکسوتان دارد که زیر نظر مسئول ورزشگاه فعالیت می نماید و غیر از این تحت هیچ عنوانی تایم به سایر عنوان ها واگذار نشود.

13- در تمامی مسابقات آزاد یا رسمی محلات، تیم های پروانه دار باید شرکت داده شود و جداً از قبول سایر تیم های بدون هویت و پروانه خودداری شود.

14- اگر تیمی صرفاً در رده جوانان فعالیت دارد، باید پروانه اخذ نماید. اما اگر تیم بزرگسالان پروانه دارد، نیاز نیست به تیم جوانان خود پروانه اخذ نماید.

15- پروانه تیم ها تحت هیچ عنوانی قابل خرید و فروش یا واگذاری نیست.

16- هیچ ورزشگاهی بدون بیمه ورزشی معتبر که از هیئت پزشکی استان گرفته شده است، حق فعالیت ندارد.

17- در تمامی مسابقات فوتبال رسمی و دوره ای، باید پزشکیار در ورزشگاه حضور داشته باشد.

18- فرم رضایت نامه برای بازیکنان زیر 18 سال باید با حضور اولیاء و دو نفر شاهد (سرپرست تیم و مسئول ورزشگاه) در دفتر ورزشگاه اخذ گردد.

19-تایم های برگزاری مسابقات باشگاهی که کتبا از طریق کمیته فوتبال محلات اعلام خواهد گردید در طول سال نسبت به ساعت رسمی کشور رو تغییرات فصول متعاقبا اعلام خواهد شد و فعلا به علت فصل تابستان و گرمای بیش از حد ساعت 18-16 در نظر گرفته شده است.

20-در مسابقات جوانان که کمیته فوتبال محلات برگزار می نماید اگر تیمی صاحب پروانه است می تواند شرکت نماید در غیر این صورت اگر تیم جدید است باید علاوه بر مراعات تمامی شرایط باید یک چک تضمینی معتبر به مبلغ 30000000ريال تحویل نماید.

21-در مسابقات بزرگسالان که کمیته فوتبال محلات  برگزار می نماید اگر تیمی صاحب پروانه است می تواند شرکت نماید و اگر تیم جدید است باید علاوه بر مراعات تمامی شرایط یک چک تضمینی 40000000ريال ارائه نماید.

22-شرایط جدید برای تیم های جدید که درخواست پروانه می نمایند

-ارائه نامه کتبی و معرفی سرپرست به مسئول ورزشگاه

-گرفتن قرارداد بازیکنان و شرکت در مسابقات جاری محلات

-گرفتن بیمه ورزشی برای تمامی اعضای تیم

-ارائه چک تضمینی 40000000ريال و گرفتن مجوز موقت شرکت در مسابقات

-در صورتی که مسابقات محلات را شرکت نماید و مسئول ورزشگاه از عملکرد آن تیم اعلام رضایت نماید و مسئول ورزشگاه از عملکرد آن تیم اعلام رضایت نامه  کمیته محلات با دادن چک تضمینی به تیم و گرفتن مبلغ ورودی پروانه عضویت در ورزشگاه فعالیت را صادر خواهد نمود.

22-کمیته فوتبال محلات برای تمامی مسابقات رده های خود جداگانه صورت جلسه و آئین نامه اجرایی تنظیم و به موقع قبل از شروع مسابقات به ورزشگاه های خود ارسال تا سرپرستان تیم ها رویت و امضاء نمایند.

                                                               محمد علی وزیر آبادی

مسئول کمیته فوتبال محلات تبریز و حومه