امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان ملکان

دری مسؤول کمیته امور شهرستانها هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اعلام کرد؛ در معیت ریاست محترم هیأت فوتبال استان به منظور مرتفع سازی پاره ای از مشکلات فوتبال در شهرستان ملکان حضور یافته و جلسه ای با رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار گردید.

دری افزود: در ادامه بازید از ملکان از امکانات سخت افزاری ملکان به همراه رئیس شورای اسلامی و شهردار ملکان و نیز رئیس اداره ورزش و جوانان ملکان بازدید بعمل آمد و مقرر گردید که در هفته های آینده دوباره بازدیدی از این شهرستان بعمل آید و جلساتی با مسؤولین برگزار گردد تا کمک مضاعف مسؤولین به فوتبال ملکان درخواست شود.