اخبار برگزیده ریاست گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ دیدار صمیمی کادر فنی گسترش فولاد با ریاست هئیت فوتبال