انضباطی

یک خبر از کمیته انضباطی

باقر ششگلانی مسئول کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اعلام کرد … باقر ششگلانی مسئول کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اعلام کرد به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبداله الحسین (ع) و با عنایت به اظهار ندامت و تعهد کتبی آقایان علی رضایی دست و عسگر برقی از بازیکنان باشگاه پتروشیمی تبریز بدینوسیله نامبردگان از سوی این کمیته مورد عفو و بخشش قرار می گیرند و از تاریخ ۱۶/۱۰/۸۹ میتوانند در کلیه مسابقات شرکت نمایند