اجرائی کشوری

یحیی تالاری داور دیدار پلی آف

یحیی تالاری داور بین المللی فوتسال کشور بازی برگشت پلی آف لیگ دسته یک کشور جهت صعود به لیگ برتر را قضاوت خواهد کرد… یحیی تالاری داور بین المللی فوتسال کشور بازی برگشت پلی آف لیگ دسته یک کشور جهت صعود به لیگ برتر را قضاوت خواهد کرد.
یحیی تالاری که یکی از داوران فعال فوتسال کشور می باشد فردا بازی ما بین میثاق تهران با بنیاد مسکن فارس را به عنوان سرداور قضاوت خواهند کرد.
لازم به ذکر است که آقایان پژمان رضایی – رضا فلاح زاده و رضا ترابی در این دیدار یحیی تالاری را یاری خواهند کرد.