داوران

یاسر خان فام دیدار خورشید قروه کردستان و کاویان نقده را سوت میزند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایحان شرقی، یاسر خان فام بعنوان داور ، فرید شرفی بعنوان کمک داور اول، مرتضی باغبان بعنوان کمک داور دوم در دیدار بین دو تیم خورشید قروه کردستان و کاویان نقده، چارچوب مسابقات لیگ دسته سوم فوتسال کشور که روز شنبه مورخه 97/8/26 راس ساعت 14:30 در سالن چمران شهر قروه کردستان برگزار می گردد حضور خواهند داشت.