اجرائی کشوری

گسترش فولاد سهندتبریز۲- آشیان گستران ورامین۳

ازسری مسابقات لیگ دسته دو قهرمانی باشگاههای کشور- هفته۲۶… تیم گسترش فولاد تبریز روز دوشنبه۲۹/۱/۹۰ ساعت۱۶:۰۰ در استادیوم جهان پهلوان تختی تبریزمیزبان آشیان گستران ورامین بود نتوانست مهمان خودراشکست دهد.
گلهای تیم ورامین را در دقایق ۱۱و۴۳و۸۸ بترتیب توسط امین عبادی و میثم حسنی و یاسر ثقفی به ثمر رسید و گلهای تیم گسترش فولاد سهند نیز در دقایق۴۴و۶۴ بترتیب توسط جواد رزاقی و عابدین یزدانی زده شد.
حمیدرضا امیدی به کمک جهانبخش آرمان و مسلم صفری کارقضاوت را بر عهده داشتند و در دقیقه ۲۲به میثم حسینی و دردقیقه۹۲به مسعود کاشانی از تیم آشیان گسترورامین کارت زرد نشان داد.