اجرائی کشوری

گسترش فولاد تبریز قهرمان سوپر لیگ فوتسال جوانان استان

فینال مسابقات فوتسال سوپر لیگ استان در رده جوانان برگزار گردید … این مسابقات که در سالن آذرآب تبریز برگزار گردید تیم جوانان گسترش فولاد تبریز توانست با غلبه بر تیم جوانان شهرداری تبریز قهرمان این دوره از مسابقات شود و تیم های جوانان شهرداری تبریز و شهرداری سراب به ترتیب به عناوین دوم و سوم رضایت دادند.
تیمهای اول و دوم این رده به مسابقات فوتسال لیگ منطقه ای کشور صعود کردند.