اجرائی کشوری

گسترش فولاد تبريز در هفته دوم ميزبان قهرمان فصل پيش است

تيم فوتسال گسترش فولاد تبريز در هفته دوم رقابت هاي ليگ برتر باشگاه هاي کشور ميزبان قهرمان فصل گذشته فولاد ماهان سپاهان است… اين تيم ساعت 22و 30 دقيقه روز بيست و دوم مرداد ماه جاري در سالن پورشريفي تبريز ميزبان فولاد ماهان خواهد بود.
گسترش فولاد تبريز در هفته نخست و با توجه به توقف کليه رقيبان اصلي اش در اين هفته، مقابل همشهري خود دبيري با نتيجه سه بر يک برد شيريني را به دست آورد و ليگ را با قدرت آغاز نمود در اين ديدار نيز براي کسب پيروزي به ميدان مي رود.
اما تيم دبيري ديگر نماينده تبريز در اين دوره از رقابت ها در همين روز و ساعت در ساري ميهمان راه اين شهر خواهد بود.
دبيري که با قبول شکست از همشهري خود گسترش فولاد هم رديف تيم هاي بدون امتياز هفته نخست است در اين هفته راه سختي در پيش دارد و بايد براي کسب حداقل اولين امتيازش در بيرون از خانه به مصاف اين تيم از ساري برود.
در ديگر ديدارهاي اين هفته و در روز بيست و يکم مرداد ماه جاري شهيد منصوري قرچک با علم و ادب سايپا مشهد، صنايع گيتي پسند اصفهان با لبنيات ارژن شيراز و در در روز بيست و دوم همين ماه فيروز صفه اصفهان با شرکت ملي و حفاري ايران و پرسپوليس تهران با کيش اير قم ديدار مي کنند و قرچک آرش بتن قزوين در اين هفته استراحت دارد.