بانوان

گزارش مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان

مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان فصل ۹۷ بمناسبت گرامیداشت شهدای ۲۹ بهمن تبریز  با حضور۱۳تیم متشکل از۸ تیم شهرستانی: ارسباران اهر – رعد مراغه – ماراویا مراغه – مرند الف –
مرند ب – زرین بال عجب شیر- مس سونگون  ورزقان – میانه  و ۵  تیم از تبریز: شهرداری تبریز – هلال احمر تبریز – کوثر تبریز –نخبگان تبریز – استاد شهریار تبریز، روز جمعه مورخه ۰۳/۱۲/۹۷ در سالن سفیر امید آغاز شد .

نتایج بازی بازیهای روز اول مرحله دوره ای این مسابقات  بشرح ذیل می باشد .

تیم نخبگان تبریز – میانه  با نتیجه ۲ بر صفر به نفع ستارگان میانه

ارسباران اهر – شهرداری تبریز با نتیجه ۵ بر صفر به نفع شهرداری تبریز

رعد مراغه – مرند الف با نتیجه ۲ بر ۱ به نفع مرند الف

زرین بال عجب شیر – هلال احمر تبریز با نتیجه ۶ بر ۱ به نفع هلال احمر تبریز

ماراویا مراغه – مرند ب با نتیجه ۱۰ برصفر به نفع ماراویا مراغه

مس سونگون ورزقان – هلال احمر تبریز با نتیجه ۱۱ بر ۱ به نفع تیم هلال احمر تبریز

کوثر تبریز – استاد شهریار تبریز با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی ( با پنالتی ۳-۱ به نفع استاد شهریار تبریز شد.

 

نتایج بازی بازیهای روز دوم مرحله دوره ای این مسابقات  بشرح ذیل می باشد .

کوثر تبریز – مرند الف                            ۳-۳ مساوی  ( با پنالتی ۴-۳ به نفع مرند الف )

ارسباران اهر – مرند (ب)                         ۴-۳  به نفع ارساران اهر

نخبگان تبریز – زرین بال عجبشیر              ۲-۳  به نفع زرین بال عجبشیر

رعد مراغه – استاد شهریار تبریز                  ۳-۴  به نفع استاد شهر یار تبریز

هلال احمر تبریز – ستار گان میانه               ۴-۰ به نفع هلال احمر تبریز

ماراویا مراغه – شهرداری تبریز                    ۲-۴ به نفع شهرداری تبریز

مس سونگون ورزقان – زرین بال عجب شیر     ۵-۰ به نفع زرین بال عجب شیر

 

نتایج بازی بازیهای روز سوم مرحله دوره ای این مسابقات  بشرح ذیل می باشد .

هلال احمر تبریز- نخبگان تبریز              ۲ -۰ به نفع هلال احمر تبریز

مرند ب – شهرداری تبریز                     ۵-۰ به نفع شهرداری تبریز

استاد شهر تبریز – مرند الف                  ۲ -۱ به نفع استاد شهریار تبریز

ستارگان میانه – زرین بال عجب شیر       ۴ -۰ به نفع ستارگان میانه

مس سونگون ورزقان – نخبگان تبریز        ۱-۰ به نفع نخبگان تبریز

رعد مراغه – کوثر تبریز                         ۱-۰ به نفع کوثر تبریز

ارسباران اهر – ماراویا مراغه                     ۵-۰ به نفع ماراویا مراغه

ستارگان میانه – مس سونگون ورزقان        ۷-۰ به نفع ستارگان میانه