بانوان

گزارش مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان

مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان فصل 97 بمناسبت گرامیداشت شهدای 29 بهمن تبریز  با حضور13تیم متشکل از8 تیم شهرستانی: ارسباران اهر – رعد مراغه – ماراویا مراغه – مرند الف –
مرند ب – زرین بال عجب شیر- مس سونگون  ورزقان – میانه  و 5  تیم از تبریز: شهرداری تبریز – هلال احمر تبریز – کوثر تبریز –نخبگان تبریز – استاد شهریار تبریز، روز جمعه مورخه 03/12/97 در سالن سفیر امید آغاز شد .

نتایج بازی بازیهای روز اول مرحله دوره ای این مسابقات  بشرح ذیل می باشد .

تیم نخبگان تبریز – میانه  با نتیجه 2 بر صفر به نفع ستارگان میانه

ارسباران اهر – شهرداری تبریز با نتیجه 5 بر صفر به نفع شهرداری تبریز

رعد مراغه – مرند الف با نتیجه 2 بر 1 به نفع مرند الف

زرین بال عجب شیر – هلال احمر تبریز با نتیجه 6 بر 1 به نفع هلال احمر تبریز

ماراویا مراغه – مرند ب با نتیجه 10 برصفر به نفع ماراویا مراغه

مس سونگون ورزقان – هلال احمر تبریز با نتیجه 11 بر 1 به نفع تیم هلال احمر تبریز

کوثر تبریز – استاد شهریار تبریز با نتیجه 2 بر 2 مساوی ( با پنالتی 3-1 به نفع استاد شهریار تبریز شد.

 

نتایج بازی بازیهای روز دوم مرحله دوره ای این مسابقات  بشرح ذیل می باشد .

کوثر تبریز – مرند الف                            3-3 مساوی  ( با پنالتی 4-3 به نفع مرند الف )

ارسباران اهر – مرند (ب)                         4-3  به نفع ارساران اهر

نخبگان تبریز – زرین بال عجبشیر              2-3  به نفع زرین بال عجبشیر

رعد مراغه – استاد شهریار تبریز                  3-4  به نفع استاد شهر یار تبریز

هلال احمر تبریز – ستار گان میانه               4-0 به نفع هلال احمر تبریز

ماراویا مراغه – شهرداری تبریز                    2-4 به نفع شهرداری تبریز

مس سونگون ورزقان – زرین بال عجب شیر     5-0 به نفع زرین بال عجب شیر

 

نتایج بازی بازیهای روز سوم مرحله دوره ای این مسابقات  بشرح ذیل می باشد .

هلال احمر تبریز- نخبگان تبریز              2 -0 به نفع هلال احمر تبریز

مرند ب – شهرداری تبریز                     5-0 به نفع شهرداری تبریز

استاد شهر تبریز – مرند الف                  2 -1 به نفع استاد شهریار تبریز

ستارگان میانه – زرین بال عجب شیر       4 -0 به نفع ستارگان میانه

مس سونگون ورزقان – نخبگان تبریز        1-0 به نفع نخبگان تبریز

رعد مراغه – کوثر تبریز                         1-0 به نفع کوثر تبریز

ارسباران اهر – ماراویا مراغه                     5-0 به نفع ماراویا مراغه

ستارگان میانه – مس سونگون ورزقان        7-0 به نفع ستارگان میانه