اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی ریاست فرهنگی

گزارش تصویری(۲) از کمکهای جامعه ورزشی استان به هموطنان سیل زده