جوانان

گزارش تصویری نظارت وارزشیابی مدارس فوتبال استان

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال آراز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال نوآوران بناب

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال قهرمانان

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال ارگ تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتسال پدیده

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال دانشگاه تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتسال دنیز هشترود

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال سرخپوشان تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال  ماراویا وعبدی مراغه

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال سفید پوشان تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال بازرگانی نوین

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال ملی پوشان تبریز و سالار خسروشهر

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال کاوه تبریز