اجرائی کشوری روابط عمومی

گزارش تصویری /مسابقه تیم‌های ماشین سازی تبریز-تراکتور