اجرائی کشوری

گزارش تصویری دیدار شهرداری تبریز و خونه به خونه بابل