اخبار ویژه تصویری اسلایدی جوانان

گزارش تصویری جلسه هماهنگی سرناظرین مدارس فوتبال تبریز با ریاست هیأت فوتبال استان