اجرائی کشوری

گزارش تصویری از گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استادیوم یادگار امام (ره) تبریز