اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی ریاست فرهنگی

گزارش تصویری(۱) از کمکهای جامعه ورزشی استان به هموطنان سیل زده