مربیان

گزارش تصویری از کلاس یک روزه دانش افزایی مربیان حرفه ای، A و B آسیا در تبریز