روابط عمومی ریاست فرهنگی

گزارش تصویری از مراسم عزاداری جامعه ورزشی فوتبال در سوگ شهادت حضرت علی (ع)