اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی(2)