اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از عیادت رئیس هیأت فوتبال استان از استاد حاج هاشم چاوشی