اجرائی کشوری

گزارش تصویری از حضور نونهالان در بازی بین دو تیم تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز