اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی و همفکری هیأت فوتبال و اداره کل در رابطه با مسائل مالی باشگاه تراکتور