اجرائی کشوری روابط عمومی

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی قبل بازی دیدار ماشین سازی تبریز و نفت مسجد سلیمان