اجرائی کشوری اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست گزارش تصویری

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی قبل از بازی تیم های تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران