اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از جلسه ریاست با مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان