روابط عمومی ریاست

گزارش تصویری تجلیل ریاست از مدیر عامل باشگاه محتشم تبریز