اخبار ویژه تصویری اسلایدی محلات

گزارش تصویری از تجلیل تیمهای برتر فوتبال و انجمن های نمونه ورزشگاه های محلات تبریز وحومه در سال های 97-96