روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ از آئین نکوداشت مقام فرهنگی استاد حبیب چرندابی