امور شهرستان ها روابط عمومی ریاست گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ نشست مدیرکل ورزش و جوانان استان با روسای هیات فوتبال شهرستان ها