جوانان روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ مرحله دوم مسابقات فوتبال نونهالان مناطق کشوری (گروه ۳)