جوانان روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ مراسم اختتامیه فستیوال زمستانی مدارس فوتبال استان (2)