روابط عمومی فوتبال ساحلی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ سومین دوره فستیوال مدارس فوتبال ساحلی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سومین دوره فستیوال مدارس فوتبال ساحلی استان آذربایجان شرقی در زمین اختصاصی فوتبال ساحلی شهرداری تبریز واقع در پارک صنعت قرا ملک برگزار شد.