روابط عمومی فوتسال گزارش تصویری مسابقات استانی

گزارش تصویری؛ روز اول مسابقات فوتسال ۴ جانبه گرامیداشت دهه مبارک فجر