روابط عمومی فوتسال گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ دیدار تیم های ملی فوتسال ایران – تاجیکستان (۲)