روابط عمومی فوتسال گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ دیدار تیم های فوتسال مس سونگون – مقاومت قرچک