امور شهرستان ها روابط عمومی ریاست گزارش تصویری

جلسه پایان سال رئیس هیات فوتبال استان با رؤسای هیات های شهرستان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال، روز سه شنبه و با حضور حاج جواد ششگلانی، حاج رحیم علمی و دکتر آرش جابری رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی جلسه پایان سال رؤسای هیات های شهرستان ها در سالن کنفرانس هیات فوتبال برگزار شد.

در این جلسه که تمامی روسای هیات های شهرستان ها حضور داشتند در پایان به حاضرین لوح یادبود اهدا شد.