روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ تجلیل رئیس هیات فوتبال استان از مالک باشگاه گسترش فولاد