روابط عمومی ریاست فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ برنامه مذهبی ویژه هیات فوتبال در سومین پنجشنبه ماه مبارک رمضان