اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی ریاست فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ برنامه مذهبی ویژه هیات فوتبال در آخرین پنجشنبه ماه مبارک رمضان