روابط عمومی ریاست فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ امضای تفاهم نامه فی مابین هیات فوتبال استان و کمیته امداد امام خمینی (ره)